Agnieszka Chojnacka
tłumacz przysięgły języka angielskiego
O mnie Oferta Referencje Warunki zlecania i wykonywania tłumaczeń
Kontakt Cennik FAQ Ochrona danych osobowych
Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie, ponieważ koszt tłumaczenia zależy od tematyki i objętości tekstu oraz terminu realizacji.

Poniższy cennik zawiera orientacyjny koszt tłumaczeń:

Tłumaczenie pisemne poświadczone:
1. Tryb zwykły (czyli do 6 stron rozliczeniowych tłumaczenia dziennie)
Język źródłowyStawka wynagrodzenia
Język polskiOd 40 zł
Język angielskiOd 45 zł


2. Tryb ekspresowy (czyli powyżej 6 stron rozliczeniowych tłumaczenia dziennie lub tłumaczenie z terminem realizacji na ten sam dzień co dzień przyjęcia zlecenia)
Język źródłowyStawka wynagrodzenia
Język polskiOd 50 zł
Język angielskiOd 55 zł
Tłumaczenie tekstu zawierającego specjalistyczną terminologię i frazeologię+10 zł do każdej strony tłumaczenia


Tłumaczenie tekstu z trudnej do odczytania kopii, tekstu sporządzonego odręcznie lub z dokumentu słabo czytelnego/nieedytowalnego+15 zł do każdej strony tłumaczenia
Weryfikacja i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę20 zł za stronę


Tłumaczenie pisemne zwykłe:
1. Tryb zwykły (czyli do 6 stron rozliczeniowych tłumaczenia dziennie)
Język źródłowyStawka wynagrodzenia
Język polskiOd 30 zł
Język angielskiOd 35 zł


2. Tryb ekspresowy (czyli powyżej 6 stron rozliczeniowych tłumaczenia dziennie lub tłumaczenie z terminem realizacji na ten sam dzień co dzień przyjęcia zlecenia)
Język źródłowyStawka wynagrodzenia
Język polskiOd 40 zł
Język angielskiOd 45 zł


Tłumaczenie ustne:
Tłumaczenie ustne a vista i konsekutywne/liaison:Od 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia


Ważne informacje:
1. Wstępna wycena ma charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ ostateczną liczbę znaków oblicza się na podstawie liczby znaków w tekście docelowym, tj. tłumaczeniu (aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszam do zapoznania się z zakładką FAQ).

2. Przy wycenie nie uwzględniam kosztów wysyłki pocztą lub przesyłką kurierską.

3. Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego wynosi 1125 znaków ze spacjami, a strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1800 znaków ze spacjami (aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszam do zapoznania się z zakładką FAQ).

4. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia poświadczonego liczy się jak cała strona, więc takie tłumaczenie rozliczane jest z zaokrągleniem do całej strony. Z kolei tłumaczenie zwykłe jest rozliczane z dokładnością do pół strony.

5. Ceny podane w cenniku są stawkami netto (nie doliczam podatku VAT, gdyż nie jestem jego płatnikiem).

6. Termin realizacji zlecenia w trybie zwykłym liczy się od dnia następującego po dniu przyjęcia zlecenia. Przy uzgadnianiu terminu wykonania zlecenia nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Istnieje możliwość weryfikacji i poświadczenia tłumaczenia sporządzonego przez drugą osobę, ale tylko w przypadku, gdy takie tłumaczenie wymaga niewielu poprawek. Jeżeli tłumaczenie zawiera poważne błędy merytoryczne i gramatyczne lub/oraz jest niezgodne z zasadami sporządzania tłumaczeń poświadczonych, konieczne będzie zlecenie nowego tłumaczenia.

8. Istnieje możliwość przesłania dokumentu w formie elektronicznej w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny. Wszystkie dokumenty będą traktowane jako poufne.