Agnieszka Chojnacka
tłumacz przysięgły języka angielskiego
O mnie Oferta Referencje Warunki zlecania i wykonywania tłumaczeń
Kontakt Cennik FAQ Ochrona danych osobowych
Oferuję tłumaczenia pisemne i ustne z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski.
Oferta obejmuje zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i poświadczone (zwane potocznie przysięgłymi).

Tłumaczenie pisemne

 • Dokumenty urzędowe – m.in. odpis skrócony aktu urodzenia, odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu NIP, zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie o niekaralności, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu, świadectwo ukończenia kursu, świadectwo szkolne, świadectwo pracy, wyciągi z KRS, pełnomocnictwo, akt notarialny
 • Dokumenty sądowe – pisma procesowe np. pozwy i wnioski
 • Dokumenty biznesowe – m.in. umowy handlowe, umowy licencyjne, umowy/statuty spółek, korespondencja handlowa, faktury, oferty handlowe, prezentacje, sprawozdania finansowe, opinie biegłego rewidenta, dokumentacje przetargowe
 • Materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne
 • Treści stron internetowych


Tłumaczenie ustne konsekutywne/liaison oraz a vista

 • Czynności w kancelariach notarialnych, sądach oraz Urzędach Stanu Cywilnego
 • Negocjacje i rozmowy handlowe


Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć:

 • pocztą elektroniczną
 • przesyłką kurierską
 • listem poleconym


Gotowe tłumaczenie poświadczone można odebrać:

 • osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu)
 • przesyłką kurierską
 • listem poleconym


W przypadku tłumaczenia zwykłego tekst można zarówno dostarczyć, jak i odebrać w formie elektronicznej przesłanej w załączniku do wiadomości e-mail.